BEZPŁATNA

SZKOŁA DLA RODZICÓW


W związku z pandemią COVID – 19 wychodzimy na przeciw kobietom ciężarnym wprowadzając darmową edukację przedporodową w ramach Szkoły dla Rodziców w formie on-line. Warunkiem jest złożenie deklaracji (znajdującej się poniżej) do położnej, którą  po zeskanowaniu proszę przesłać na mail: fides-mj@wp.pl. Z poważaniem Jagiełka Małgorzata FIDES


Proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 500 029 372

 Dlaczego Szkoła dla Rodziców a nie Szkoła Rodzenia?

 

Czy bycie rodzicem kończy się narodzinami dziecka? Oczywiście, jest to bardzo ważny etap w życiu kobiety ale tak naprawdę, wszystko się dopiero zaczyna!!! Mamy same mówią:  myślałam, że jak urodzę…

 

W zasadzie lepiej jeszcze brzmi: szkoła radzenia sobie. I właśnie z taką myślą pragniemy się z Państwem spotykać, chcąc pomóc  w przygotowaniu do świadomego rodzicielstwa- począwszy od  ciąży, poprzez aktywny udział  w czasie czynności porodowej, przebiegu połogu jak również pielęgnacji noworodka i promocji zdrowia dla całej rodziny. Opieka ta dotyczy więc okresu okołoporodowego i poporodowego.
Organizowane przez nas spotkania są dla kobiet w ciąży od 21 tygodnia, również mile widziana jest osoba towarzysząca- tworzymy grupy do pięciu par, by móc dobrze zrealizować założenia programowe teoretyczne i praktyczne. Przez ten okres czasu wytwarzają się wzajemne relacje, rodzi się poczucie wspólnoty pozwalające na wspieranie się i wymianę umiejętności radzenia sobie z problemami.

Zajęcia prowadzą doświadczone położne pracujące w szpitalu i środowisku,  zgodnie z kompetencjami zawodowymi, ciągle doskonalące swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

 

Podczas każdego spotkania sprawdzany jest stan ogólny ciężarnej oraz osłuchiwane tętno płodu.

Prowadzimy także edukację przedporodową w domu pacjentki, gdy stan ciężarnej nie pozwala na zajęcia grupowe lub z innych przyczyn.

 

UZYSKANA WIEDZA POMOŻE:

                                   -lepiej przeżywać chwile oczekiwania na dziecko,

                                   -łatwiej przejść przez poród,

                                   -sprawniej radzić sobie z opieką nad dzieckiem,

                                   -przygotować ojca do wspierania rodziny,

                                   -poznać procedury medyczne,

                                   -zweryfikować dotychczas uzyskane informacje,

                                   -dokonać wyboru szpitala,

                                   -zarejestrować dziecko i zgłosić do ubezpieczenia.
 

 

Uczestniczenie w zajęciach obojga rodziców stwarza okazję do rozmowy, wspólnego zastanowienia się i porównania puntku widzenia w celu podjęcia ważnych decyzji. Jest to najcenniejszy czas w którym umacniają się więzi pomiędzy rodzicami.

 

 

ZGŁOSZENIA – CHARAKTER CIĄGŁY

kom. 500 029 372

mailem: fides-mj@wp.pl