Przeźmierowo, dnia 25 maja 2018r.

 

 

INFORMACJE

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO podaję następujące informacje:

 

1.    Administratorem danych osobowych jest

Pielęgniarsko-Położniczy Ośrodek Medycyny

Środowiskowo-Rodzinnej   FIDES s.c.                                                                                   

z siedzibą w Przeźmierowie 62-081, ul. Ogrodowa 84.

Reprezentowanym przez:  Maria Wicher, Małgorzata Jagiełka

2.     Dane osobowe przetwarzane są w celach zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h

RODO, art. 24 ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku  ( dz. U.2017, . 1318 t.j. ) i innych aktach prawa krajowego.

3.    Pan /Pani ma prawo do :

–  dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

–  sprostowania danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, o ile przetwarzanie danych następowało na podstawie zgody,

–  wniesienia skargi do organu nadzorczego

             4. Obowiązek podania danych osobowych wynika m.in. z art. 24 i 25 ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku  ( dz. U.2017, . 1318 t.j. )

            5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 ustawy o Prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku  ( dz. U.2017, . 1318 t.j.).