WARTO SKORZYSTAĆ!!!

Zapraszamy na kolejny wykład Stanisława Faliszewskiego w             zaprzyjaźnionej placówce FALMED

(Przeźmierowo, ul. Czereśniowa 48). Tematem jest:          

Rozwój motoryczny człowieka

Termin spotkania: ......2017 r., godz. 18:00

 

uwaga:

jeśli zaistnieje konieczność zaopiekujemy się dziećmi :) Proszę o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 500 029 372

 

 

 

 

 

Kiedy ustaje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego?

 

            Prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego np.:

         w przypadku ustania stosunku pracy (np. umowy o pracę);

         w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności    gospodarczej;

         w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym.

 

Uwaga, osoby, które:

wukończyły szkołę ponadgimnazjalną lub zostały skreślone z listy uczniów-prawo do świadczeń przysługuje przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;

w ukończyły szkołę wyższą lub zostały skreślone z listy studentów- prawo do świadczeń przysługuje przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;

w mają zawieszone prawo do renty socjalnej- w przypadkach , o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy a dnia 27 czerwca 2003r.o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z póź. zm.)- prawo do świadczeń przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ważne!

Jeśli Twoje prawo do świadczeń wygasło, a chcesz nadal korzystać z innego tytułu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ- musisz uzyskać prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie lub być zgłoszonym jako członek rodziny.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Pielęgniarsko - Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej FIDES